İSG
Politikası

  • Faaliyetlerimizde; tüm ulusal kanun, yönetmelik ve standartlar doğrultusunda hareket etmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına alarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
  • Tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve meslek hastalıklarını en aza indirmek,
  • İSG konularında çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve sektördeki yeni gelişmelere uygunluğunu sağlamak