ÖN
HAZIRLIK

Proje, tedarik, üretim ve montaj süreçlerinin tümü sözleşme sonrasında aktivite bazlı olarak hazırlanan detaylı iş programı WBS (Work Breakdown Structure) üzerinden ERP sistemi ile yönetilir.


UYGULAMA HAZIRLIK

Uygulama projesi öncesi, hassas optik cihazlar ile gerekli ölçümler yapılarak bilgisayar ortamında gerçek cephe modelinin oluşturulması sağlanır. Uygulama projesi ile sipariş öncesi gerçek cephe akslaması yapılarak, sistem kesitleri, malzeme seçimleri, bağlantı ve yalıtım detayları hazırlanır.

MALZEME YÖNETİMİ

Tedarik süreci ERP sistemi üzerinden yönetilerek, gerekli malzemenin uygun kalite ve şartlarda optimum süre içerisinde envantere dahil edilmesi sağlanır. İmalat iş emirleri WBS üzerinden uzman proje ekibi tarafından gerekli detay ve hassasiyette titizlikle hazırlanarak planlama departmanına sunulur.