Tuna Yapı tüm faaliyetlerinde, Toplam Kalite yaklaşımını, Çevreye saygılı ve kirliliğin önlenmesine duyarlı olmayı, Mühendisliğin temel prensipleri olan “güvenlik, teknik, ekonomi ve estetiği” her zaman göz önünde bulundurmayı, Müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin ve Türkiye’nin ortak menfaatlerini sağlamayı, kendisine felsefe edinmiştir.

“Toplam Kalite” anlayışını bir yaşam biçimi olarak kabul eden Tuna Yapı, bu anlayışın sürekliliğini sağlamak amacıyla ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına hak kazanmış ve kapsamında hiçbir standart maddesi kapsam dışı bırakılmamıştır.  Tüm standart maddeleri dokümante edilmiş, uygulanmakta ve denetlenmektedir. Kalite El Kitabında tüm detayları açıklanan, Müşteri şartlarının yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetinin temin edilmesini,

Tüm faaliyetlerde yürürlükteki mevzuata, bağlı olunan kuruluşun direktif ve kuralları ile imzalanan sözleşmelere uyulmasını, çevre kirliliğinin önlenmesine öncelik veren duyarlılığın benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasını, Kurulan sistemlerin geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini, Sistemin sürekliliğini sağlayacak insan kaynağı, teknoloji, mali kaynaklar ve konsantrasyonun sağlanmasını, Eğitime önem vererek ve sürekliliğini sağlayarak öğrenen, sürekli gelişen ve paylaşan bir organizasyon oluşturmayı, çok yönlü iletişimi teşvik ederek, tüm çalışanların sürekli iyileştirme faaliyetlerine katılmasını desteklemeyi, taahhüt etmektedir.

Ek dosyalar